feliratkozás hírlevélre

A hírlevélre történő feliratkozással a feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő személyi adatait a képző rögzítse és az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon és terjedelemben felhasználja. Hozzájárul továbbá, hogy a képző hírlevélben és képzéshez kapcsolódó e-mailben megkeresse. A képző kijelenti, hogy a feliratkozó adatait – törvényben meghatározott kivételtől eltekintve – harmadik félnek nem adja át.